plutonij.jpg (2913 bytes)PLUTONIJ (plutonium, Pu)

Transuranski element (r.br.Mendeljejvljeva sistema 94) u elementarnom stanju srebrenobijeli reaktivni metal. Prvi njegov izotop, Pu-238, proizveli su G.T.Seaborg, E.M. McMillan, A.C. Wahl i J. Kennedy u ciklotronu. Najva`niji je izotop Pu-239, koji nastaje u nuklearnom reaktoru djelovanjem neutrona na uran-238.

Pu-239 je radioaktivan, vrijeme poluraspada mu je 24 360 godina. Slu`i kao nuklearno gorivo i kao eksploziv u atomskim bombama.