DEUTERON

Jezgra atoma te{kog vodika(deuterija), oko dvaput te`a od protona. Upotrebljava se pri proizvo|enju umjetno radioaktivnih tvari.