NUKLEON

Zajedni~ko ime za proton i neutron, tj. za ~estice koje ~ine atomsku jezgru.