James CHADWICK

Engl.fizi~ar. Istra`uju}i atomske jezgre, otkrio je 1932. Elementarnu ~esticu neutron. God.1930.na{li su Bothe i Becker, da lagani elementi, napose berilij, obasjani radijevim zrakama, emitiraju vrlo prodorne zrake. Mnogim pokusima dokazao je Chadwick, da ovdje nastaje nova vrsta zraka, koju ~ine neutroni, ~estice bez elektri~nog naboja s masom protona. Dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1935.