Make your own free website on Tripod.com

oppenheimer.bmp (63894 bytes)Robert OPPENHEIMER

Ameri~ki fizi~ar, bio rukovodilac Institute for Advanced Study u Princetonu. Poznat po svojim radovima iz nuklearne fizike. 1936.god.otkrio je s Phillipsom tip nuklearnih reakcija "stripping reakcije", koje su va`ne kod odre|ivanja nuklearne strukture. U toku II svjetskog rata bio je na ~elu istra`iva~kog rada za proizvodnju atomske bombe u Los Alamosu, s kojeg je polo`aja smijenjen 1953.zbog neslaganja s Ameri~kom atomskom komisijom u pogledu izrade H-bombe.