Make your own free website on Tripod.com

NUKLEON

Zajedni~ko ime za proton i neutron, tj. za ~estice koje ~ine atomsku jezgru.