Make your own free website on Tripod.com

ATOMSKA BATERIJA(reaktor ili atomska pe})

Jedan od ure|aja u kojima se zbiva cijepanje jezgre elementa urana (U 235/92) ili plutonija (Pu 239 94). U atomskoj je bateriji lan~ani proces cijepanja kontroliran, tj. mo`e se usporiti ili ubrzati. U atomskoj bombi, naprotiv, on se odvija ogromnom brzinom i izaziva eksploziju . Bitni su dijelovi reaktora:

1. materijal (uran ili plutonij) u kojem se odvija cijepanje i iz kojeg izlije~u brzi neutroni.

2. sredstvo (npr. grafit) koje usporava te neutrone.Sporiji neutroni izazivaju daljnja cijepanja i tako se proces nastavlja.Iz atomskih se baterija dobivaju, osim atomskih eksploziva, i velike koli~ine radioaktivnih izotopa.Prvi reaktor pu{ten je u pogon u USA 1942. god.